background background

Maacher

Sergio Prado

Ancien conseiller communal Ville de Remich

Zanter 16 Joer war ech bei “déi gréng Reimech” engagéiert wou ech och e Mandat als Gemengeconseil kontt ausüben.

Des Erfahrung well ech och Elo a menger Heemechstgemeng weiderginn. Maacher do wou ech op Welt komm sinn, eng Gemeng wou ech opgewuess sinn a esouvill erlieft hunn.

Mat Motiviatioun an Engagement well ech hir zeréck gi wat se mir geschenkt huet.

Fir folgend Themeberäicher wäert ech mech weiderhin asetzen:

  • Ausbau vu sozialen, kulturell a sportlechen Infrastrukturen
  • Grenziwwergräifenden a lokale Verkéier, Parkplazproblematik a Loftverschmotzung an de Grëff ze kréien
  • Defir ze suergern, alle Bierger, déi beschtméiglechsts an nohaltegst Liewensqualitéit unzebidden