background background

Maacher

Anne Wolter

Membre du comité "Natur & Emwelt Grevenmacher"

Als Biologie-Enseignante läit mir virun allem d’Erhalen vun der Biodiversitéit um Häerz. Ech sëtze mech dofir an, dass nohaltegt Handelen an eiser Gemeng ënnerstëtzt a gefërdert gëtt.